آرشیو نوشته ها

بیاییم در شادکردن کودکان نیازمند سهیم باشیم
11 دی 1397 21:37 0 دیدگاه

ماندگاری کار حامیان نیک سرشت تاثیر مثبتی بر نسل‌های آینده دارد، آنان بدون هیچ چشم داشتی کمک‌های خود را برای رفاه حال و آسایش مددجویان صرف می‌کنند. اینبار آمده‌اند تا با خنده خود چهره مظلوم مددجویان را خالی از غم و غصه کنند. با یکی از حامیان که در حال گفتگو بودم همچنان که حرف می زد اشک در...