عملکرد تا مهرماه 1399

عملکرد تا مهرماه 1399

گزارش مالی خدمات انجام شده در بنیاد مهراز تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
در شرایط همه گیری کرونا

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.