مددکار

بنیاد مهر با بهره گیری از تخصص مددکاران و نیروهای داوطلب سعی در ارائه ی خدمات بیشتر و علمی تر به مددجویان است.چنانچه تمایل به همکاری دارید .ما را مطلع بفرمایید.